Quạt cấp khí tươi hồi nhiệt đến từ Đức
Quạt cấp khí tươi DPT(G) gồm nhiều model khác nhau: DPT(G)10A, DPT(G)15A, DPT(G)15B, DPT(G)20A.


Quạt cấp khí tươi DPT(G)
 
Thông số kỹ thuật của quạt cấp khí tươi DPT(G)

Quạt cấp khí tươi DPT(G)
Quạt cấp khí tươi DPT(G)

Sơ đồ bố trí quạt cấp khí tươi DPT(G) 
Quạt cấp khí tươi DPT(G)

 Liên hệ địa chỉ mua hàng chính hãng với giá tốt nhất trên thị trường tại: 


Hệ thống của hàng Panano- thành viên của SDS Việt Nam