Dụng cụ điện cầm tay
Quạt cấp khí tươi hồi nhiệt đến từ Đức

Liên hệ với Công ty SDS Việt Nam Việt Nam Miền Bắc

Công ty  SDS Việt Nam Việt Nam Miền Bắc
Địa chỉ: 467 Kim Ngưu, Vinh Tũy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: (04) 3637 6396 - 0965 699 226 
Email: sds.vnmb@gmail.com