Dụng cụ điện cầm tay
Quạt cấp khí tươi hồi nhiệt đến từ Đức

Liên hệ với Công ty SDS Việt Nam Việt Nam Miền Bắc

Công ty  SDS Việt Nam Việt Nam Miền Bắc
Địa chỉ: Tòa nhà 226 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: (04) 3637 6396 - 0965 699 226 / 0937 899 226
Email: sds.vnmb@gmail.com